درباره نشریه

مجله علوم آبزی پروری پیشرفته با درجه ترویجی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به صورت فصلنامه از زمستان 1396 منتشر می شود. این مجله نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش های علمی محققین موسسات، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم شیلاتی کشور در زمینه آبزی پروری را به زبان فارسی با چکیده انگلیسی با رعایت حقوق معنوی نویسندگان به صورت غیر برخط به چاپ می رساند.

با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهر ماه سال 98 این نشریه به دوفصلنامه تغییر وضعیت داد.