دوره و شماره: دوره 6، پاییز و زمستان 1401، آذر 1401 
پرورش کپور دریایی (Cyprinus carpio) به منظور مولدسازی در حصارهای توری خلیج گرگان

صفحه 1-13

عباسعلی آقایی مقدم؛ سید امین میرهاشمی رسمتی؛ سید محمود عقیلی؛ سید مرتضی حسینی؛ عبدالعظیم فاضل؛ بهروز منصوری؛ طاهر پورصوفی


عملکرد رشد ماهیان سردآبی در قفس های مستقر در دریای کاسپین در سواحل گیلان

صفحه 13-25

محمد صیاد بورانی؛ علیرضا ولی پور؛ محمود بهمنی؛ عادل حسینجانی؛ شهرام بهمنش؛ سیامک باقری؛ سلطنت نجار لشگری؛ جواد دقیق روحی


جایگزینی آرد ماهی با گلوتن ذرت در جیره غذایی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 49-58

سید محمد صلواتیان؛ رضا رجبی نژاد؛ ابوالحسن خداخواه املشی؛ صاحبعلی قربانی؛ سپیده ملکی شمالی


روش‌های پیشگیری و کاهش خسارات پرندگان ماهی‌خوار در مزارع پرورش ماهی با تاکید بر قره‌غاز (Phalacrocorax carbo)

صفحه 59-71

سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ جواد دقیق روحی؛ محدث قاسمی؛ منیره فئید؛ مهرداد اصغرنیا