دوره و شماره: دوره 1، زمستان 96، دی 1396، صفحه 1-127 
موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت

صفحه 13-24

بهمن محمدی تبار؛ محمدصادق اللهیاری؛ شهرام بهمنش؛ تورج سهرابی؛ مهدی مومنی توتکله


ترکیبات اسید چرب و ارزش تغذیه ای میگو Macrobrachium nipponense تالاب انزلی در سه زیستگاه غرب، مرکز و شرق

صفحه 25-34

فاطمه لواجو؛ علی اصغر خانی پور؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ علیرضا میرزاجانی؛ آرش اکبرزاده


مولد سازی شاه میگوی آب شیرین

صفحه 35-50

مهدی مومنی توتکله؛ علیرضا ولی پور؛ سید عباس موسوی؛ بهمن محمدی تبار


معرفی روش های مختلف استحصال فایتوبیوتیک‌های مورد استفاده در آبزی پروری

صفحه 59-74

رودابه روفچائی؛ زهرا صادقی؛ افشین امیری سندسی؛ مریم حسنی مقدم


ضدعفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده برای تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 95-108

سید عبدالحمید حسینی؛ رقیه محمودی؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ محمدسعید گنجور


برخی از خصوصیات تولید مثلی ماهی اسبله اروپایی جنس نر( L. , 1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی

صفحه 119-127

شهرام بهمنش؛ باقر امیری مجازی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محدثه احمدنژاد