دوره و شماره: دوره 7، بهار و تابستان 1402 - شماره پیاپی 7، فروردین 1402 
انجماد اسپرم ماهی اوزون برون Acipenser stellatus با استفاده از رقیق کننده MT

صفحه 43-49

امید جعفری؛ اسماعیل عبداله زاده؛ محمد حسن زاده صابر؛ شهروز برادران نویری


دستورالعمل دارو درمانی و روش‌های مصرف دارو در آبزیان پرورشی

صفحه 51-62

سهیل علی نژاد؛ حمید منصف کسمایی؛ عطاالله یگانه کاری؛ محمد انساندوست


آشنائی با انواع تیلاپیا، نیازهای غذایی و روش های پرورش آن

صفحه 63-73

علیرضا قائدی؛ حبیب سرسنگی علی آباد؛ محمد محمدی